فرآیندهای تولید محصولات پلاستیکی


فرآیندهای تولید محصولات پلاستیکی بخش های بسیار گسترده ای دارد که عبارتند از:

    فرآیند ترموپلاستیک
    فرآیند ترموست
    تولید ثانویه
    بازیافت
    و…

در این مطلب قصد داریم به فرآیند تولید پلاستیک از طریق مواد ترموپلاستیک اشاره کنیم:
1. فرآیند ترموپلاستیک
1.1  قالبگیری اکستروژن دمشی

در این فرآیند پلیمر مذاب از طریق مجرای تعبیه شده بصورت چرخشی وارد قالب شده و سپس بصورت شکل دلخواه دمیده میشود.

 

download
دیدن در اندازه بزرگتر اینجا
مواد مورد استفاده

مواد PVC ، PP, PE, PET  از جمله مواد مورد استفاده در این نوع فرآیند است.
قطعات تولیدی

بطری ها، دبه ها، باک های پلاستیکی و… از جمله قطعات تولیدی در این فرآیند است.
1.2   قالبگیری تزریق دمشی

استفاده از فرآیند تزریق دمشی برای تولید قطعات توخالی و به تعداد انبوه استفاده میشود. تولید قطعاتی مثل بطری ها در این فرآیند نسبت به فرآیند اکستروژن کیفیت بیشتری دارد و شکل بهتری در انتها پیدا میکند. این فرآیند برای تولید قطعاتی با جداره نازک ایده آل است.

download (1)
دیدن در اندازه بزرگتر اینجا
مواد مورد استفاده

مواد LDPE , HDPE , PE, PET, PVC  از جمله مواد مورد استفاده در این نوع فرآیند است.
1.3 تزریق پلاستیک

فرآیند تزریق پلاستیک یکی از سریعترین و پرکاربردترین فرآیندهای تولید قطعات پلاستیکی است که میتوان از طریق این فرآیند قطعات پلاستیکی را بصورت انبوه تولید کرد. همچنین دقت و کیفیت قطعات تولید شده در این فرآیند بالاست. لازمه اجرای این پروسه داشتن قالب تزریق پلاستیک است.

download (2)
دیدن در اندازه بزرگتر اینجا
مواد مورد استفاده

مواد PP, ABS, PA, GPPS PC از جمله مواد مورد استفاده در این نوع فرآیند است.
قطعات تولیدی

بدنه تلفن، تلویزیون، کلیدهای برق، داشبورد اتومبیل، سرنگ، دسته تیغ، سطل زباله و جعبه ها از جمله قطعات تولیدی در این فرآیند است.
1.4  تزریق پلاستیک به کمک گاز

این روش سطح پیشرفته ی روش قبلی است که باعث افزایش کیفیت قطعه نهایی، کاهش زمان تولید و وزن قطعه میشود.

download (3)
دیدن در اندازه بزرگتر اینجا
مواد مورد استفاده

ABS
قطعات تولیدی

بدنه ابزارها مثل درل، فرز دستی، مته بادی، و تلفن

 

 

 

 

فرآیندهای تولید محصولات پلاستیکی