مقاله تشخیص پلاک خودرو با استفاده از الگوریتم MEANS_C و فازی


تشخیص خودکار پلاک خودرو (ANPR)، از مهمترین نیازهای سیستم های کنترل خودکار ترافیک است. هدف اصلی این مقاله طراحی یک سیستم تشخیص پلاک خودرو با شیوه ای نوین و بهینه می باشد. این سیستم که ترکیبی از منطق فازی، پردازش تصویر و شبکه عصبی و الگوریتم های مرتبط را در ساختار خود دارد، می تواند شماره پلاک ملی خودروهای ایرانی را با دقت بالایی شناسایی کند. روش ارائه شده علاوه بر دقت بالا، سرعت پاسخگویی خوبی در آزمایشات کسب کرده است. ویژگی دیگر این سیستم، وجود واحدی تحت عنوان تحلیل قانونمندی است که دقت سیستم را افزایش می دهد. همچنین با استفاده از منطق فازی در زمان تفکیک پلاک از میزان حساسیت نسبت به چرخش تصویر ورودی کاسته شده است. از جمله زمینه های فعالیت می توان به کنترل ترافیک، تشخیص خودکار پلاک، فرآیند ورود و خروج خودروها در موسسات و سازمانها و پایانه ها نام برد که نتایج آزمایشات بر روی تصاویر نمونه، نشان دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش های مطرح است.
مقاله تشخیص پلاک خودرو با استفاده از الگوریتم MEANS_C و فازی